هوشمندسازی

چرا هوشمندسازی مدارس و کلاس هوشمند؟

آموزش عالی کلید کسب موفقیت و ایجاد اشتیاق برای یادگیری متفاوت و ماندگار است که ثمره ی آن تربیت فرزندان بهتر و موفق تر می باشد. چند سالی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان بهترین راه حل برای کسب چنین اهدافی  به مدارس سراسر جهان راه یافته است که این مهم با هوشمندسازی مدارس و  برگزاری کلاس هوشمند تحقق یافت و اکنون این  فناوری توانسته است با عنوان هوشمند سازی مراکز آموزشی  در مدارس کشورمان ایران راه یابد و  انقلابی عظیم در آموزش کشور پدید آورد.

 

مدرسه هوشمند، موسسه آموزشی است كه درجهت فرآیند یادگیری وبهبود مدیریت به صورت سیستمی نظام یافته بازسازی شده  تا  كودكان را برای عصر اطلاعات آماده سازد
مدارس هوشمند رویكرد جدید آموزشی است كه با تلفیق فناوری اطلاعات و برنامه های درسی ، تغییرات اساسی درفرایند یاددهی ویادگیری را به دنبال خواهد داشت دراین رویكرد نقش معلم به عنوان راهنما ونه انتقال دهنده دانش ، نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال ،خلاق ، نقاد و مشاركت جو، به جای عضوی منفعل ومصرف كننده دانش و نظام ارزشیابی به صورت فرایند محور نه نتیجه محور ، تغییرخواهد نمود.

     شیوه و روش آموزشی مدارس هوشمند دیداری - شنیداری بوده و معلمین دروس مختلف آموزشی خود را به كمك رایانه توسط فیلم ، انیمیشن و.... و ابزارهای چندرسانه ای  ( بصری ، كلامی ، شنیداری وعملی) ارائه می نمایند تا زمینه رشد همه جانبه استعدادهای دانش آموزان را تدارك ببینند و باتلفیق به جای استفاده ابزاری از فناوری اطلاعات و یا ارائه واحد مستقل فناوری دركنار سایر واحدهای درسی ، نسبت به كارآمد و اثربخش نمودن نظام آموزشی اقدام می شود.
مدارس هوشمند محیط همكاری و رقابت هستند ومواد آموزشی وتمرینات جهت بسط این مهارت ها در دانشآموزان طراحی شده اند به عبارت دیگر دراین مدارس ازروش ها اكتشافی - حل مسإله - مشاركتی - واحد كار نیزاستفاده می شود.
تركیبی از وسایل آموزشی سنتی و رسانه های مبتنی بررایانه درس افزارهای مدرسه هوشمند را تشكیل می دهند.

هفت اصل کلیدی در مدارس هوشمند عبارتند از:

1-دانش خلاق

۲-استعداد یادگیری

۳- توجه به فهم مطالب

۴- آموختن با هدف تسلط و انتقال آن

۵- ارزیابی آموخته‌ها به شکل متمرکز

۶-غلبه بر مشکلات

۷- مدرسه به عنوان یک سازمان آموزشی

 

در مدارس هوشمند کامپیوتر جایگزین تخته سیاه و CD جای دفتر مشق را می‌گیرد. دانش‌آموزان می‌توانند از طریق اینترنت اطلاعات بسیاری را درباره هر موضوع که بخواهند بدست آورند. در این سیستم معلم و شاگرد هر دو تولید محتوای الکترونیکی و درس را به صورت CD ارائه می‌کنند.

 در این مدارس آموزش منحصر به معلم نیست و دانش‌آموز نقش اساسی در آموختن مباحث علمی دارد. دبیران با استفاده از محتوای درسی الکترونیکی موجب تفهیم بهتر مطالب درس و صرفه‌جویی در وقت می‌شوند و دانش‌آموزان هم این فرصت را دارند که توانایی و قابلیتهای خود را آشکار و به تولید محتوا بپردازند.

در این گونه مدارس کسب موفقیت دست‌یافتنی است و میزان آن به تلاش و پیگیری دانش‌آموزان و هدایت صحیح و جهت دار بستگی دارد. در این روش روح پژوهش و جست‌وجوگری،‌ جایگزین روحیه بی‌هدف دانش‌آموز خواهد شد.

در مدارس هوشمند معلمان می‌توانند به جای اینکه تلاش کنند خودشان پاسخی برای پرسشهای دانش‌آموزان پیدا کنند، از آنها بخواهند پاسخ پرسشهایشان را در کامپیوتر پیدا کنند و برای بقیه بازگو کنند.

ارتباط والدین با مدرسه، از طریق کامپیوتر انجام می‌گیرد و این امکان را دارند که با مدیر یا معلمان مدرسه ارتباط برقرار کنند و از وضعیت تحصیلی فرزند خود آگاه شوند.

 برای ایجاد مدرسه هوشمند و یا کلا ورود فناوری اطلاعات به مدارس وزارت آموزش و پرورش باید به دنبال ایجاد بانکهای اطلاعاتی قوی و هماهنگ باشد که بتواند شبکه آموزشی قوی استاندارد را اتخاذ کند تا خدمات محتوایی و آموزشی را به راحتی در دسترس مدرسه قرار دهد. با امید به اینکه مدارس هوشمند راهی باشد در جهت رشد فکری دانش‌آموزان این مرز و بوم.
 

 هوشمند سازی در دو مرحله یا دو فاز قابل انجام است:

1.مرحله اول:کلاس هوشمند

2مرحله دوم:مدرسه هوشمند