Lenovo

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:

Lenovo ideapad S6000

با ماتماس بگیرید

MRM quad core 1.2 GHZ پردازنده 10” .....

LenovoideapadA3000

با ماتماس بگیرید

ARM quad core 1.2 GHZ پردازنده 7” .....

Lenovo A3500

550,000تومان

ARM quad core 1.2 GHZ پردازنده 7” .....

Lenovo A3500

با ماتماس بگیرید

ARM quad core 1.2 GHZ پردازنده 7” .....

Lenovo A3500

با ماتماس بگیرید

ARM quad core 1.2 GHZ پردازنده 7” .....

Lenovo ideapad A3300

با ماتماس بگیرید

ARM quad core 1.2 GHZ پردازنده 7” .....

Lenovo ideapad A3300

با ماتماس بگیرید

ARM quad core 1.2 GHZ پردازنده 7” .....

Lenovo ideapad A3300

با ماتماس بگیرید
مبنی بر 1 نظر

ARM quad core 1.2 GHZ پردازنده 7” .....

Lenovo ideapad A3300

با ماتماس بگیرید

ARM quad core 1.2 GHZ پردازنده 7” .....

Lenovo ideapad S5000

با ماتماس بگیرید

MT8389 Quad-core پردازنده 7” صفحه.....

Lenovo ideapad S5000

با ماتماس بگیرید

MT8389 Quad-core پردازنده 7” صفحه.....

Lenovo ideapad S5000

670,000تومان

MT8389 Quad-core پردازنده 7” صفحه.....

Lenovo YOGA B6000

با ماتماس بگیرید

MT8125 Quad-core پردازنده 10” صفح.....

Lenovo YOGA B6000

با ماتماس بگیرید

8389 chipset Quad-Core پردازنده 10” .....

Lenovo YOGA B8000

با ماتماس بگیرید

8389 chipset Quad-Core پردازنده 10” .....